มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องห้องสมุดมิติใหม่กับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการในยุคดิจิทัล

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมก้าวสู่การเรียนการสอนแบบไร้ขอบเขต ด้วยการประยุกต์ใช้ Microsoft Teams

กำหนดการสอบแก้ตัว EIT ครั้งที่ 9/59

กำหนดการเปิดให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ให้นำทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2559 มาคืน

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

กำหนดการสอบซ่อม EIT ครั้งที่ 8/59

ประกาศวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2560

OPAC

Search ThaiLIS Discovery Service

Keyword Title Author

อบรม Microsoft Teams (9 มิ.ย.60)

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. คุณยอดชัย คำปัน รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เ

อบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการเขียนรายการอ้างอ

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการเขียนรายการอ้างอิง ให้กับนักศึกษาโปรแกรมพล

อบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ฯ (2 มิ.ย.60)

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการเขียนรายการอ้างอิง ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชา

เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรมอ่านหนังส

ในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท และเกียร

สถานะเครือข่าย

สถานะการใช้งานเครือข่าย

บริการเครือข่ายแบบไร้สาย(Wireless LAN) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนการสอน ของนักศึกษาและบุคลากร ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัยฯ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายตามชื่อ(SSID) ดังนี้

  • CRRU_WIFI สำหรับให้บริการนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  • CRRU_Staff สำหรับให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยี 802.1x
  • eduroam สำหรับให้บริการแก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ eduroam ใช้เทคโนโลยี 802.1x
  • @CRRU_WiFi for Teacher สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ กำลังพิจารณาปิด
  • @CRRU_WiFi สำหรับให้บริการนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไป โดยใช้ตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ได้ตกลงทำความร่วมมือกับบริษัทเอกชน
  • 10 Gigabit
  • IPV6

CHANEL

ทรัพยากรใหม่