ระเบียบการยืม-คืน

ผู้มีสิทธิ์ยืม ประเภททรัพยากรสารสนเทศ กำหนด ค่าปรับเกินกำหนดส่ง
จำนวนเล่ม/ชิ้น ระยะเวลา
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ หนังสือทั่วไป งานวิจัย นวนิยาย 5 เล่ม 1 สัปดาห์ 1 บาท/วัน/เล่ม/ชิ้น
หนังสือทั่วไป งานวิจัย 10 เล่ม 1 ภาคเรียน
สื่อโสตทัศน์ 2 ชิ้น 1 สัปดาห์
นักศึกษา - หนังสือทั่วไป งานวิจัย นวนิยาย 7 เล่ม 1 สัปดาห์ 1 บาท/วัน/เล่ม/ชิ้น
สื่อโสตทัศน์ 3 ชิ้น 1 สัปดาห์
สมาชิกบุคคลภายนอก
- หนังสือทั่วไป งานวิจัย นวนิยาย 2 เล่ม 1 สัปดาห์ 1 บาท/วัน/เล่ม/ชิ้น
สื่อโสตทัศน์ 1 ชิ้น 1 สัปดาห์
**(สมาชิกบุคคลภายนอก ชำระเงินค่ามัดจำการยืมเท่ากับราคาทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม)

OPAC

Search ThaiLIS Discovery Service

Keyword Title Author

คณะทำงานศูนย์หนังสือ มธ.เข้าพบ ผอ.สำนัก

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำน

ถวายพระพรวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงค์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงค์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึ

WUNCA35

วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อ

สถานะเครือข่าย

สถานะการใช้งานเครือข่าย

บริการเครือข่ายแบบไร้สาย(Wireless LAN) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนการสอน ของนักศึกษาและบุคลากร ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัยฯ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายตามชื่อ(SSID) ดังนี้

  • CRRU_WIFI สำหรับให้บริการนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไป
  • CRRU_Staff สำหรับให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยี 802.1x
  • eduroam สำหรับให้บริการแก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ eduroam ใช้เทคโนโลยี 802.1x
  • @CRRU_WiFi for Teacher สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ กำลังพิจารณาปิด
  • @CRRU_WiFi สำหรับให้บริการนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไป โดยใช้ตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ได้ตกลงทำความร่วมมือกับบริษัทเอกชน
  • 10 Gigabit
  • IPV6

CHANEL

ทรัพยากรใหม่