ข่าวสารทั้งหมด
แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
กำหนดการทดสอบ EIT ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58(เทียบโอน)
ประกาศสอบ OIT (รอบแก้ตัว)
เชิญชวนใช้บริการ ทดลองยืม-คืน หนังสือด้วยระบบ RFID
ประกาศสอบ OIT (สอบซ่อม)
เชิญร่วมโครงการอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการทดสอบ EIT (รอบซ่อม) ครั้งที่ 1/2559 ของนักศึกษาที่ยังlสอบไม่ผ่าน
โครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ปิดให้บริการโซนหนังสือ ชั้น 2-4 ตั้งแต่วันที่ 1-19 สิงหาคม 2559
เปิดบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559