ข่าวสารทั้งหมด
เชิญชวนใช้บริการ ทดลองยืม-คืน หนังสือด้วยระบบ RFID
ประกาศสอบ OIT (สอบซ่อม)
เชิญร่วมโครงการอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการทดสอบ EIT (รอบซ่อม) ครั้งที่ 1/2559 ของนักศึกษาที่ยังlสอบไม่ผ่าน
โครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ปิดให้บริการโซนหนังสือ ชั้น 2-4 ตั้งแต่วันที่ 1-19 สิงหาคม 2559
เปิดบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กำหนดอบรมซ่อม OIT (คอมแรกเข้า) สำหรับนักศึกษารหัส 58 ที่ยังไม่ได้เข้าอบรม
สอบ EIT รอบแก้ตัว ครั้งที่ 8 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558