ข่าวสารทั้งหมด
ปิดให้บริการโซนหนังสือ ชั้น 2-4 ตั้งแต่วันที่ 1-19 สิงหาคม 2559
เปิดบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กำหนดอบรมซ่อม OIT (คอมแรกเข้า) สำหรับนักศึกษารหัส 58 ที่ยังไม่ได้เข้าอบรม
สอบ EIT รอบแก้ตัว ครั้งที่ 8 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Office Mix
เปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
นำทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืน
แจ้งข่าวปิดให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม
มอบรางวัลโครงการ "อ่านหนังสือมีคะแนนความดี 5 คะแนน" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559