ถวายพระพรวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงค์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาพ/ข่าว : ศิรนันท์