เกษียณอายุราชการ 2560

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ สำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณวัลทนา ภู่มา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ภายในงานมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆ ณ หอประชุมกาสะลองคำ ภาพ : สำนักสื่อสารองค์กร / ข่าว : ศิรนันท์