ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และพ่อบ้านแม่บ้านประจำสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารยุพราช เพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพ : ณัฐฐาพร / ข่าว : ศิรนันท์