6-7 มี.ค.61 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อสอบคอมพิวเตอร์

วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบวัดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานสำหรับการวัดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบการศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย ณ หงษ์ฝู่ บูติค รีสอร์ท จ.เชียงราย