28 พ.ค.61 มอบรางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์กิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ซึ่งมีนักศึกษาที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศสูงสุดตามประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดีทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ นางสาวรัตนา ใจยะวงศ์ นางสาวสาธิยา บุญยวง นางสาวญานิกา ทนะขว้าง และนางสาวมณีรินทร์ ศรีวิราช ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะคะ ภาพ : ชาติ / ข่าว : พิชญาภัค