แจ้งกำหนดสอบซ่อม EIT (คอมฯ ก่อนจบ)

แจ้งกำหนดสอบซ่อม EIT (คอมฯ ก่อนจบ)  รอบซ่อมสำหรับนักศึกษารหัส 48-57 (ปกติ) และ รหัส 49-58(เทียบโอน) ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ EIT  

สามารถลงทะเบียนอบรมซ่อมได้ที่

 http://exitexam.crru.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ส.ค. 60 

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ วันที่ 24 ส.ค. 60 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ ชั้น 2 อาคารยุพราชวิทยมงคล 

 เข้ารับการทดสอบในวันที่ 25 ส.ค. 60 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการทดสอบได้ที่เว็บไซต์ 

http://exitexam.crru.ac.th เช่นกัน


 สำหรับนักศึกษารหัส 58(ปกติ) และ 59 (เทียบโอน) ที่จะมีการสอบในปีการศึกษานี้ หากได้กำหนดการแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ทรัพยากรใหม่