ขอเชิญร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือมีคะแนนความดี

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม "อ่านหนังสือมีคะแนนความดี" นักศึกษาคนไหนที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศสูงสุด 5 คนแรก จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมคะแนนความดีและเกียรติบัตร
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรุณาอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจน)

ทรัพยากรใหม่