เชิญชมนิทรรศการ “๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”

ผู้ช่วยประทัย พิริยะสุรวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมถึงบุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ “๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” จัดแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 และหนังสือที่เกี่ยวกับพระองค์ท่าน ได้ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล นิทรรศการจัดแสดงตลอดเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งร่วมเขียนปณิธานทำดีเพื่อพ่อลงบนใบโพธิ์อีกด้วย

ทรัพยากรใหม่