ประกาศวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ดังนี้

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรัพยากรใหม่