เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดปริทัศน์หนังสือ Book Review (สุดยอดนักแนะนำหนังสือ)

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดปริทัศน์หนังสือ Book Review (สุดยอดนักแนะนำหนังสือ) ชิงเงินรางวัล 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560 
https://goo.gl/g1n3Ea