มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมอบจดหมายข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมอบจดหมายข่าว (LPRU NEWs) รายสัปดาห์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 ประจำวันที่ 26 ก.ย.-2 ต.ค. 2560

สามารถอ่านได้ที่ชั้น 1 ชั้นวางวารสารแจกฟรี

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่