สกอ.มอบจดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มอบจดหมายข่าว

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 395 เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร

สามารถอ่านได้ที่ ชั้น 1 ชั้นวารสารแจกฟรี

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่