มมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบจดหมายข่าว

มมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (LPRU NEWs) 

รายสัปดาห์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 24-30 ตุลาคม 2560

สามารถอ่านได้ที่ ชั้น 1 วารสารแจกฟรี


ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่