ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ดิจิทัลด้วย Microsoft Office 365”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ดิจิทัลด้วย Microsoft Office 365”
สำหรับอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Training ชั้น 3
สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://goo.gl/z7jN9y

ทรัพยากรใหม่