แจ้งอบรมซ่อม EIT รอบซ่อม ครั้งที่ 4/60

แจ้งอบรมซ่อม EIT รอบซ่อม ครั้งที่ 4/60 
นักศึกษา " รหัส 60 " ที่ยังไม่ผ่านการอบรม BIT (คอมแรกเข้า) 
สามารถลงทะเบียนอบรมซ่อมได้ที่
http://exitexam.crru.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธ.ค. 60 เท่านั้น
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม วันที่ 13 - 15 ธ.ค. 60 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องการเงิน กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี 
ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่ง วันที่ 16 ธ.ค. 60
เข้ารับการสอบในวันที่ 18 - 26 ธ.ค. 60 
ยืนยันคะแนน วันที่ 27 ธ.ค. 60
-------------------------------------------
นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการอบรมได้ที่เว็บไซต์ 
http://exitexam.crru.ac.th/ 
------------------------------------------
ตรวจสอบตารางการสอบซ่อมได้ที่ 
http://exitexam.crru.ac.th/schedule.aspx

ทรัพยากรใหม่