แจ้งกำหนดสอบซ่อม EIT (คอมฯ ก่อนจบ) ครั้งที่ 6/2560

แจ้งกำหนดสอบซ่อม EIT (คอมฯ ก่อนจบ) ครั้งที่ 6/2560

------------------------------------------------------------
รอบซ่อมสำหรับนักศึกษารหัส 48-58 (ปกติ) และ รหัส 49-59(เทียบโอน) ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ EIT นะคะ 
------------------------------------------------------------
สามารถลงทะเบียนอบรมซ่อมได้ที่
 http://exitexam.crru.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.พ. 61

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ วันที่ 19 - 20 ก.พ. 61 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

เข้ารับการทดสอบในวันที่ 22 - 23 ก.พ. 61
-------------------------------------------
นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการทดสอบได้ที่เว็บไซต์
http://exitexam.crru.ac.th

ทรัพยากรใหม่