แจ้งอบรมซ่อม BIT รอบซ่อม ครั้งที่ 3/60

แจ้งอบรมซ่อม BIT รอบซ่อม ครั้งที่ 3/60 
นักศึกษา " รหัส 60 " ที่ยังไม่ผ่านการอบรม BIT (คอมแรกเข้า) 
สามารถลงทะเบียนอบรมซ่อมได้ที่
http://bit.crru.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เม.ย. 61 เท่านั้น
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม วันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องการเงิน กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี 
ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่ง วันที่ 19 เม.ย. 61
เข้ารับการสอบในวันที่ 20 เม.ย. 61 ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล
-------------------------------------------
นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการอบรมได้ที่เว็บไซต์ 
http://bit.crru.ac.th/ เช่นกันค่ะ
------------------------------------------
ตรวจสอบตารางการสอบซ่อมได้ที่ 
http://bit.crru.ac.th/schedule.aspx

ทรัพยากรใหม่