ประกาศผลการพิจารณาตัดสินกิจกรรม Green Library Concept

ประกาศผลการพิจารณาตัดสินกิจกรรม Green Library Concept ครั้งที่ 1
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ จำนวน 5 ทีม

ทรัพยากรใหม่