ประกาศผลการพิจารณาตัดสินครั้งที่ 2 กิจกรรมการประกวดออกแบบ Green Library Concept

ประกาศผลการพิจารณาตัดสินครั้งที่ 2 กิจกรรมการประกวดออกแบบ Green Library Concept ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ จำนวน 3 ทีม ที่จะได้จัดสวนจริง
ปล. ให้นักศึกษาทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 ทีม เข้ามาติดต่อ คุณศิรนันท์ ใจแก้ว 

ทรัพยากรใหม่