แจ้งข่าวเครือข่ายไร้สาย @CRRU-WiFi

หลังจากสำนักวิทยบริการฯ ได้หารือและแก้ไขปัญหาร่วมกับวิศวกรของบริษัท AIS เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ตอนนี้เครือข่ายไร้สาย @CRRU-WiFi สามารถใช้งานได้แล้วแต่จะถูกจำกัด Bandwidth ที่ 100 Mbps และใช้งานได้เฉพาะบริการ http กับ https เท่านั้นเนื่องจากอยู่ในช่วงทดสอบ คาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการตามปกติ ในวันพุทธที่ 21 มีนาคม 2561
หากพบปัญหาในการใช้งานกรุณาแจ้งกลับมายัง งานเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรภายใน 1340 ต่อ 114 หรือเบอร์ 053776020 ต่อ 114


ทรัพยากรใหม่