ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับเนื้อหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยอันทันสมัยเหมาะสำหรับยุค 4.0 และในปัจจุบันมีจำนวนบทความหลากหลายสาขาวิชาจำนวนกว่า 92,000,000 รายการ จากแหล่งวารสารชั้นนำทั่วโลก กว่า 19,000   ดาวน์โหลดเพื่อรับชมรายการวารสารทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/o9UzkJ ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-5377-6020 ต่อ 116 เบอร์โทรภายใน 1340 ต่อ 116

ทรัพยากรใหม่