มอบหนังสือ ด้วยแรงแห่งรักและภักดี

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหนังสือ ด้วยแรงแห่งรักและภักดี ซึ่งบันทึกภาพชีวิตเหล่าจิตอาสางานพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9  เพื่อมอบหนังสือสำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ในรูปแบบ e-Book  เพิ่มเติมได้ที่ http://thaimediafund.or,th/phramerumas/

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่