ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการจัดทำ Web Portal เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่