มหาวิทยาลัยทักษิณประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยทักษิณประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 18-19 มิุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่