สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่