ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้  สามารถลงทะเบียนขอ Username และ Password ได้ที่  http://accessenglishnow.com/platform 
โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
1. คลิกที่ Create account  
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand 
3. เลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด 
4. นำ e-mail ที่สมัคร และ Password ที่กำหนดไปล๊อกอินเข้าใช้งาน

ทรัพยากรใหม่