ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง
วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่
ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI, Getty, NASA Picture Library 
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณวงศ์ทิพา  ธัญยนพพร โทร.081 258 3333
หรือ e-mail : vongthipar@ebsco.com

ทรัพยากรใหม่