ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกาาและนักวิจัยทางธุรกิจ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) ยังรวมถึงถึงวิดีโอ จาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดของโลก) 
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณวงศ์ทิพา  ธัญยนพพร โทร.081 258 3333
หรือ e-mail : vongthipar@ebsco.com

ทรัพยากรใหม่