กำหนดการสอบซ่อม EIT ครั้งที่ 8/59

กำหนดการสอบซ่อม EIT ครั้งที่ 8/59
ลงทะเบียน 1-24 พฤษภาคม 2560
ชำระเงิน 24 พฤษภาคม 2560
สอบ 25 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://exitexam.crru.ac.th
โทร 053-776020 ต่อ 114

ทรัพยากรใหม่