กำหนดการสอบแก้ตัว EIT ครั้งที่ 9/59

กำหนดการสอบแก้ตัว EIT ครั้งที่ 9/59 ดังนี้
-- วันที่ 1-21 มิย. 60 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
 -- วันที่ 21 มิย. 60 ชำระค่าลงทะเบียน (เวลา 8.30-14.00 น.เท่านั้น)
-- วันที่ 22 มิย. 60 วันทดสอบ
-- วันที่ 23 มิย. 60 ประกาศผลสอบ
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://exitexam.crru.ac.th หรือโทร 053-776020 ต่อ 114 คุณปรัชญา

ทรัพยากรใหม่