ขอเชิญเข้าร่วมอบรมก้าวสู่การเรียนการสอนแบบไร้ขอบเขต ด้วยการประยุกต์ใช้ Microsoft Teams

านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก้าวสู่การเรียนการสอนแบบไร้ขอบเขต ด้วยการประยุกต์ใช้ Microsoft Teams ให้อาจารย์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 9 มิ.ย. 60 ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล 
---- โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มิ.ย. 60 รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณยอดชัย คำปัน 053-776020 ต่อ 108 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายใน 1340 ต่อ 108 
--- ทั้งนี้สามารถลงชื่อเพื่อเข้ารบอบรมตามลิงค์  https://goo.gl/4dPs0k  ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิ.ย. 60

ทรัพยากรใหม่