ศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีนและการบริหารจัดการห้องสมุดภาษาจีน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่