OPAC & EDS

OPAC


EBSCO Discovery Service (EDS)

Keyword Title Author


ประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็

18 January 2022   ADMIN

    คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่สารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ขอเชิญเข้าร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ถอดบทเรียนจากวิกฤติ COVID-19


เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวาร

10 January 2022   ADMIN

    ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยส่งไฟล์ต้นฉบับผ่า


เพิ่มเติม

สมัครสอบ ICDL (มาตรฐานทักษะความเข้

04 January 2022   ADMIN

     ประชาสัมพันธ์ สมัครสอบ ICDL (มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฟรีไม่มีค่า


เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการ วันที่ 16-17 ธ

13 December 2021   ADMIN

    แจ้งวันหยุดให้บริการวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯทรัพยากรสารสนเทศที่


เพิ่มเติม

ขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการทุกท่า

09 December 2021   ADMIN

    ขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการทุกท่านตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ นะคะ มีบริการเครื่อ


เพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ARITC

ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ      Smart & Living    |   Learning Center

บริการ

แนะนำทรัพยากรใหม่


Gale E-Book