ประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ทดลองใช้งา

26 November 2021   ADMIN

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile จากสำนักพิมพ์ GALE


เพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Books

19 November 2021   ADMIN

    ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Books Challenge กิจกรรมดี มีรางวัลจากสำนักวิทยบริการฯ เพียงใช้บริการยืมทรัพยากรการเรียนรู้ ระหว่างวั


เพิ่มเติม

เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ

18 November 2021   ADMIN

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix สามารถเข้าใช้บริการได้ที่


เพิ่มเติม

ช่องทางใหม่ สำหรับรับข่าวสารของสำนั

20 October 2021   ADMIN

    ช่องทางใหม่ สำหรับรับข่าวสารของสำนักวิทยบริการฯสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นเพื่อรับข่าวสารและ


เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศ

20 October 2021   ADMIN

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เสนอแนะรายชื่อ e-books ของบริ


เพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ARITC

ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ      Smart & Living    |   Learning Center

บริการ

แนะนำทรัพยากรใหม่


Gale E-Book