ประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม

ช่องทางใหม่ สำหรับรับข่าวสารของสำนั

20 October 2021   ADMIN

    ช่องทางใหม่ สำหรับรับข่าวสารของสำนักวิทยบริการฯสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นเพื่อรับข่าวสารและ


เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศ

20 October 2021   ADMIN

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เสนอแนะรายชื่อ e-books ของบริ


เพิ่มเติม

กำหนดการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ประ

19 October 2021   ADMIN

    กำหนดการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


เพิ่มเติม

พบกับ Google Workspace for Teaching

05 October 2021   ADMIN

    Google Workspace for Teaching and Learning Upgrade เพื่อพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยการพูดคุย ติดต่อผ่านวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ ประสบการณ


เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2564

04 October 2021   ADMIN

    แจ้งวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2564


เพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ARITC

ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ      Smart & Living    |   Learning Center

บริการ

แนะนำทรัพยากรใหม่


Gale E-Book