ประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโร

11 April 2021   ADMIN

    มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบอ


เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกร

05 April 2021   ADMIN

    ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 2021  สมาคมผู้ใช


เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื

05 April 2021   ADMIN

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Por


เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนเมษาย

02 April 2021   ADMIN

    แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนเมษายน 2564


เพิ่มเติม

หลบ PM2.5 มาห้องสมุดกันดีกว่า

12 March 2021   ADMIN

    หลบ PM2.5 มาห้องสมุดกันดีกว่าช่วงสภาวะหมอกควันฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดเชียงราย ขอให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอ


เพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ARITC

ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ      Smart & Living    |   Learning Center

บริการ

แนะนำทรัพยากรใหม่


Gale E-Book