ประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม

ขยายเวลาส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ

05 May 2021   ADMIN

    "ขยายเวลาส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ"ทรัพยากรสารสนเทศที่มีกำหนดส่งคืน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564ขยายเวลาส่งคืนถึงวันศุกร์ที่ 1


เพิ่มเติม

แนะนำอ่าน e-Book ฟรี! จากมหาวิทยาลั

03 May 2021   ADMIN

    1. อ่าน e-Book ฟรี! จากมหาวิทยาลัยชั้นนำhttps://oapen.org2. Open Library มี e-Book ฟรี เช่น หนังสืออ่านเล่นหรือตำราเรียน แบ่งตามหั


เพิ่มเติม

แนวปฏิบัติการให้บริการ ในสถานการณ์ก

03 May 2021   ADMIN

    แนวปฏิบัติการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระ


เพิ่มเติม

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา ค

30 April 2021   ADMIN

    ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ(หนังสือ สื่อ


เพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารสำนัก

23 April 2021   ADMIN

    ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติห


เพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ARITC

ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ      Smart & Living    |   Learning Center

บริการ

แนะนำทรัพยากรใหม่


Gale E-Book