ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 1 / 56


ประชาสัมพันธ์โครงการ Digilife TikTo

    ประชาสัมพันธ์โครงการ Digilife TikYok Idea Challenge 2023 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เปิดเวทีเฟ้นหา...


Admin 08 February 2023 59 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลาก

    ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมคัดเลือกหนังสือ ตำราวิชาการภาษา...


Admin 07 February 2023 106 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Library in Lov

    ใกล้เทศกาล Valentine's Day แล้วนะจ๊ะ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Library in Love เพียงแค่มายืมทรัพยากรสารสน...


Admin 07 February 2023 35 เพิ่มเติม

ปิดบริการ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256

    ปิดบริการ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566  ...


Admin 19 January 2023 46 เพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Gale Empowering

    ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ ส...


Admin 19 January 2023 24 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาก

    ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการที่มีเนื้อหาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การคุ้มคร...


Admin 16 January 2023 108 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อม

    ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ Gale ซึ่งให้บริการผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูล Gale...


Admin 11 January 2023 103 เพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เปิดให้บร

    วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เปิดให้บริการเวลา 08.30-11.00 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมประชุม...


Admin 26 December 2022 74 เพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านแล

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเ...


Admin 16 November 2022 55 เพิ่มเติม