ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 1 / 50


ขออเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที

    ขออเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการผลิตราย...


Admin 26 May 2022 50 เพิ่มเติม

แจ้งปิดให้บริการ

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 และวันเสาร์...


Admin 20 May 2022 81 เพิ่มเติม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึ

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึก...


Admin 11 May 2022 58 เพิ่มเติม

แจ้งข่าวงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสาร

    แจ้งข่าวงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...


Admin 09 May 2022 144 เพิ่มเติม

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการอบรม

    ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (...


Admin 05 May 2022 119 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ยืมทรัพยากรการเรียนรู้สูง

    รายชื่อผู้ยืมทรัพยากรการเรียนรู้สูงสุด กิจกรรม Books challenge ประจำเดือนเมษายน2565ยังมีเวลาให้ร่วมก...


Admin 05 May 2022 134 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้ยืมทรัพยากรการเรียนรู้สูง

    รายชื่อผู้ยืมทรัพยากรการเรียนรู้สูงสุด กิจกรรม Books challenge ประจำเดือนมีนาคม 2565ยังมีเวลาให้ร่วม...


Admin 12 April 2022 99 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์โครงการ One Bangkok Ur

    เชิญชวนนักศึกษาทั่วประเทศมาร่วมกันแชร์ไอเดียในการออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตในเมือง และโอ...


Admin 12 April 2022 101 เพิ่มเติม

การทดสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตา

    ประชาสัมพันธ์การทดสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล (ICDL) สำหรับนักศึกษา ...


Admin 01 April 2022 45 เพิ่มเติม