ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 1 / 45


ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดม

     เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่าง ประเ...


Admin 15 July 2021 119 เพิ่มเติม

แจ้งกำหนดสอบซ่อมคอมแรกเข้า (BIT) คร

    แจ้งกำหนดสอบซ่อมคอมแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564เปิดลงทะเบียนและชำระเงิน 1-13 กรกฎาคม 256...


Admin 01 July 2021 64 เพิ่มเติม

กำหนดสอบซ่อมคอมฯ ก่อนจบ (EIT) แบบ O

    กำหนดสอบซ่อมคอมฯ ก่อนจบ (EIT) แบบ Online ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564สอบวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564ลงทะเ...


Admin 01 July 2021 27 เพิ่มเติม

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยา

    ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำสามารถเข...


Admin 31 May 2021 141 เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนมิถุน

    แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2564...


Admin 31 May 2021 143 เพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม

    ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าใช้ฐานข้อมูล Gale e-Books URL : www....


Admin 27 May 2021 142 เพิ่มเติม

แนวปฏิบัติในการให้บริการของสำนักวิท

    แนวปฏิบัติการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในสถานการณ์กา...


Admin 25 May 2021 141 เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนพฤษภา

    แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2564...


Admin 21 May 2021 63 เพิ่มเติม

มาตรการป้องกันของการแพร่ระบาดเชื้อไ

    มาตรการป้องกันของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19...


Admin 21 May 2021 115 เพิ่มเติม