ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 1 / 60


แจ้งปิดให้บริการประจำเดือนตุลาคม 25

    แจ้งปิดให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2566...


Admin 26 September 2023 127 เพิ่มเติม

การใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Emerald แล

    ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Emerald ...


Admin 25 September 2023 139 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุ

    TOP 5 คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด ประจำเดือนสิงหาคม 2566...


Admin 13 September 2023 96 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประ

    TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประจำเดือนสิงหาคม 2566...


Admin 13 September 2023 142 เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

    สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารฝ่ายวิจัย วิเคราะห์...


Admin 04 September 2023 118 เพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลั

    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 20...


Admin 04 September 2023 70 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุ

    TOP 5 คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566...


Admin 04 August 2023 111 เพิ่มเติม

TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุด ประ

    TOP 5 คณะที่ยืมหนังสือมากที่สุดประจำเดือนกรกฎาคม 2566ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566...


Admin 04 August 2023 84 เพิ่มเติม

แจ้งวันหยุดให้บริการเพิ่มเติม ตามปร

    แจ้งวันหยุดให้บริการเพิ่มเติม ตามประกาศของคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ...


Admin 27 July 2023 75 เพิ่มเติม