หลบ PM2.5 มาห้องสมุดกันดีกว่า

Admin 12 March 2021 71

หลบ PM2.5 มาห้องสมุดกันดีกว่า
ช่วงสภาวะหมอกควันฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดเชียงราย ขอให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 และ COVID-19 ด้วยนะคะ