แนะนำอ่าน e-Book ฟรี! จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Admin 03 May 2021 140

1. อ่าน e-Book ฟรี! จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
2. Open Library มี e-Book ฟรี เช่น หนังสืออ่านเล่นหรือตำราเรียน แบ่งตามหัวเรื่องต่างๆ
2. DOAB (Directory of Open Access Books) รวบรวมรายชื่อหนังสือที่มีการเข้าถึงแบบเปิด หรือ Open Access (OA) เป็นหนังสือที่ผ่านการตรวจสอบ โดยนักวิชาการครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/101-doab-directory-of-open-access-books?fbclid=IwAR23E2zXntCvzkw2cK-Xxv411uAHrQGbxsnbllIWh0u3yyTxW8U3YicixKE