ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าใช้ฐานข้อมูล Gale e-Books

Admin 27 May 2021 137

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าใช้ฐานข้อมูล Gale e-Books
URL : www.galepages.com/thcrru
- เป็นฐานข้อมูล e-Books ที่ทันสมัยที่สุด
- ใช้งานได้ไม่ต้องรอยืม-คืน
- ฟังเนื้อหาได้
- ดาวน์โหลดไฟล์เสียงอ่านได้
- แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้
- มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ
- สามารถเชื่อมต่อบัญชี Google Drive และ Microsoft Drive ได้
- ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ Sign in เข้าระบบด้วย e-Mail ของมหาวิทยาลัย