แจ้งกำหนดสอบซ่อมคอมแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Admin 01 July 2021 51

แจ้งกำหนดสอบซ่อมคอมแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เปิดลงทะเบียนและชำระเงิน 1-13 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.crru.ac.th/
ชำระค่าลงทะเบียน ณ ห้องการเงิน สำนักงานอธิการบดีหรือร้าน 7-11
ทดสอบ Online ลิ้งทดสอบคือ meet.google.com/bhg-vbfp-xyh
นักศึกษาทุกรหัส (ยกเว้น 64) ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ BIT ลงทะเบียนได้
ติดต่อสอบถาม 093-5530249