กำหนดสอบซ่อมคอมฯ ก่อนจบ (EIT) แบบ Online ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Admin 01 July 2021 68

✏️กำหนดสอบซ่อมคอมฯ ก่อนจบ (EIT) แบบ Online ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สอบวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนได้ที่ http://exitexam.crru.ac.th/default.aspx
ชำระค่าลงทะเบียนวันที่ 1-15กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องการเงิน สำนักงานอธิการบดี หรือร้าน 7-11
ทดสอบแบบ Online ลิ้งการเข้าสอบคือ
https://meet.google.com/dsp-ozbc-vnu
ให้เข้าลิ้งตามวัน-เวลาสอบ
การทดสอบให้นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ (ของนักศึกษา) ที่มีกล้องในตัว ในกรณีที่ไม่มีกล้องให้ใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันตัวตนของนักศึกษา โดยให้เตรียมใบเสร็จ พร้อมกับบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนแสดงก่อนการทดสอบ
เว็บไซต์ : http://exitexam.crru.ac.th
☎️ ติดต่อสอบถาม 093-5530249