แจ้งกำหนดสอบซ่อมคอมแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Admin 01 September 2021 115

แจ้งกำหนดสอบซ่อมคอมแรกเข้า (BIT) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เปิดลงทะเบียนและชำระเงิน 1-14 กันยายน 2564
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.crru.ac.th/
ชำระค่าลงทะเบียน ณ ห้องการเงิน สำนักงานอธิการบดีหรือร้าน 7-11
ทดสอบ Online ลิ้งเข้าห้องทดสอบคือ meet.google.com/szk-bfsy-ayj
นักศึกษาทุกรหัส (ยกเว้น 64) ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ BIT ลงทะเบียนได้
ติดต่อสอบถาม 053-776020 ต่อ 106