กำหนดสอบซ่อมคอมฯ ก่อนจบ (EIT) แบบ Online ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Admin 01 September 2021 144


กำหนดสอบซ่อมคอมฯ ก่อนจบ (EIT) แบบ Online ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564
สอบวันที่ 20-23 กันยายน 2564
ลงทะเบียนได้ที่ http://exitexam.crru.ac.th/default.aspx
ชำระค่าลงทะเบียนวันที่ 1-15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องการเงิน สำนักงานอธิการบดี หรือร้าน 7-11
ทดสอบแบบ Online ลิ้งเข้าห้องสอบคือ
https://meet.google.com/umu-bcpw-rhb
ให้เข้าลิ้งตามวัน-เวลาสอบ
เตรียมใบเสร็จ พร้อมกับบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนแสดงก่อนการทดสอบ

ติดต่อสอบถาม 053-776020 ต่อ 106