ขอเชิญร่วมคัดเลือกและเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศ

Admin 14 September 2021 138

ขอเชิญร่วมคัดเลือกและเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อให้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยสามารถเข้าไปคัดเลือกและเสนอแนะรายการได้ที่
https://forms.gle/V1gADiYhQ9oo3UNs5
ตัั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
E-mail: em_worrarak_m@crru.ac.th