ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใช้บริการ Book Delivery Service

Admin 06 June 2022 50

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ใช้บริการ Book Delivery Service ซึ่งเป็นบริการที่อำนวยความสะดวก
โดยการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ไม่สะดวกหรือไม่มีเวลามาใช้บริการห้องสมุดเจ้าหน้าจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศตามจุดที่กำหนด ในวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.
-- ระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 (กำหนดส่งทรัพยากรวันสุดท้ายของประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)
-- ลงทะเบียนขอรับบริการ www.crru.ac.th/sh/Bookdelivery
-- สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการในระบบ OPAC http://opac.crru.ac.th