ขอเชิญชวน Download Application "ARITC Service"

Admin 09 June 2022 81

ขอเชิญชวน Download Application "ARITC Service"
เพื่อติดตามข่าวสารจากงานห้องสมุด
- ข้อมูลการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- ข้อมูลการสอบคอมพิวเตอร์แรกเข้าและก่อนจบการศึกษา (BIT/EIT)
จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ