การลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเพื่อใช้กับประตู Access control

Admin 14 September 2022 101

สำนักวิทยบริการฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเพื่อใช้กับประตู Access control โดยลงทะเบียนยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลและอัพโหลดภาพถ่ายส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการภายในพื้นที่อาคารยุพราชวิทยมงคล ได้ที่ https://libreg.crru.ac.th/login    หรือสามารถดูคลิปขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ https://fb.watch/fx5OfUPRGa/