ปิดให้บริการวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 12.00-16.30 น.

Admin 19 September 2022 108

สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดให้บริการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 12.00-16.30 น.

เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมการประชุมของมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีกำหนดคืนในวันดังกล่าว ให้นำมาคืนก่อนเวลา 12.00 น.