ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทดลองใช้บริการ e-Book ของบริษัท Booknet

Admin 19 September 2022 112

สำนักวิทยบริการ ฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทดลองใช้บริการ e-Book ของบริษัท Booknet ฟรี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

URL : https://elibrary-crru.hibrary.me

e-Mail และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ

e-Mail : hibrarytest1@crru.com
Password : Hibrary1