แนะนำ e-Books ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565

Admin 20 September 2022 53

แนะนำ e-Books ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565
จากฐานข้อมูล Gale e-Book ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ทันสมัย
ใช้งานได้ไม่ต้องรอยืม-คืน ฟังเนื้อหาได้ ดาวน์โหลดไฟล์เสยงอ่านได้
แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี Google Drive และ Microsoft One Drive ได้ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ Sign in เข้าระบบด้วย e-Mail ของมหาวิทยาลัย